JV color JV color JV color
Thứ ba, 23 Tháng 7 2024

bannertrencung

Hệ thống Vifotec

thuvienhinhanh dulieuvifotec link

 ooffice link lienhegopy

Video vifotec

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021)
Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Bản đồ

Tìm kiếm thông tin

Quảng cáo

vnpt
evn1

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 223
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 7853270

Đang trực tuyến

Hiện có 143 khách Trực tuyến
Home Giới thiệu Phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng Ủy viên bộ chính trị - Thủ tướng chính phủ tại Lễ khánh thành phòng trưng bày giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam và hội thảo áp dụng nhanh các công trình đoạt giải thưởng vào sản xuất và đời sống

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng Ủy viên bộ chính trị - Thủ tướng chính phủ tại Lễ khánh thành phòng trưng bày giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam và hội thảo áp dụng nhanh các công trình đoạt giải thưởng vào sản xuất và đời sống

PDF.InEmail

(Ngày 30 tháng 8 năm 1999 tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam)

Thưa các đồng chí và các bạn!

NguyenTanDungTôi rất vui mừng đứng đến dự lể khánh thành phòng trưng bày "Giải thưởng Sáng tạo Khoa hoc Công nghệ Việt Nam và Hội thảo áp dụng nhanh các cổng trình đoạt giải thưởng vào sản xuất và đời sống" do Quỹ Hổ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phổi hợp tổ chức.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các tác giả đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam,Bộ Văn hóa Thông tin, Quỹ Hổ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam cùng các tổ chức hữu quan có sáng kiến tổ chức Phong trưng bày Giải thưởng sáng tạo khoa hoc công nghệ Việt Nam.

Tôi được biết, trong những năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Đặc biệt là tổ chức thành công 4 lần Giải thưởng của VIFOTEC dành cho công nghệ cao. Từ đó đã góp phần động viên phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo khoa học trong đội ngủ cán bộ khoa học, kỹ thuật cả nước. Việc tổ chức Phong trưng bày Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là việc làm thiết thực, có ý nghĩa, đây là cách làm đúng đắn cho cả trước mắt cũng như lâu dài trong việc phát huy nỗi lực, phạt huy tiểm năng to lớn vể trí tuệ của đội ngủ cán bộ khoa học công nghệ, cũng như của cả dân tộc, và là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới – thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, một lần nữa khằng định Giáo duc - Đào tạo và Khoa học - Công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nển tảng, là động lực và là chìa khóa để tiến vào thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trong đó, đội ngủ tri thức nước nhà có vai trò hết sức quan trọng. Các nhà khoa học công nghệphải đề cao trách nhiệm, phát huy sự tìm tòi sáng tạo trong nghiên cứu tạo ra các công nghệ mới về năng lượng, vật liệu, sinh học, môi trường, y tế... gắn nghiên cứu với ứng dụng vào thực tiển, đặc biệt là góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta; thúc đẩy các doanh nhiệp đổi mới công nghệ; đưa khoa học công nghệ về phát triển vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền, phổ biến khoa học và kỹ thuật tới từng địa phương,từng đơn vị sản xuất, từng hộ gia đình và từng người lao động để họ áp dụng vào đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống vào sản xuất, làm ra nhiều sản phẩm và của cải cho gia đình và xã hội.Việc các đồng chí tổ chức Phòng trưng bày Giải thưởng Sáng tạo Khoa họcCông nghệ Việt Nam và Hội thảo "Áp dụng nhanh các công trình đoạt Giảithưởng vào sản xuất và đời sống" không những động viên, khuyến khích độingủ các nhà khoa học công nghệ và quần chúng lao động sáng tạo đi sâunghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, mà còn thúc đẩy việc áp dụng nhanh cácsáng kiến, sáng chế vào sản xuất và đời sống.Tôi rất mong các đồng chí có giải pháp thật củ thể để áp dụng nhanh cáccông trình khoa học công nghệ nói chung, nhất là các công trình đã đoạtGiải thưởng vào đời sống, sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượngcao, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường trong nước và quốc tế. Đó làhướng đi đúng, tích cực để phát huy tốt nhất các yếu tố nội lực đưa đấtnước phát triển nhanh và bền vững. Những cơ chế, chính sách, điều kiệngì đệ thực hiện được tốt hơn nhiệm vụ này, trong phạm vi trách nhiệm vàquyền hạn của mình, Chính phủ sẽ làm hết sức mình đệ góp phần cùng cácđồng chí thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ nói trên.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Hiện nay, đất nước đang trong tiến trình hội nhập rất khẩn trương với nền kinh tế khu vực và quốc tế, điều này đòi hỏi chúng ta phải nổ lực quyết liệt vươn lên trên mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vu, khoa học công nghệ để có chỗ đứng xứng đáng trong cộng đồng khu vực và quốc tế... Từ nay đến năm 2000, thời gian còn rất ngắn, việc phấn đấu nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, do Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân trong đó các nhà khoa học công nghệ nhưng nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi có sự nỗ lực rất cao của mọi người chúng ta. Chính phủ sẽ tiếp túc nghiên cứu để có những chính sách đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, động viên thiết thực đối với công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ, thực hiện ưu đãi đầu tư cho khoa học công nghệ, khuyến khích các cơ sở sản xuất và các sản phẩm chất lượng cao, bảo hộ quyền sở hửu công nghiệp, quyền tác giả,...Mặt khác, để ngày càng có nhiều người đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ, các cập úy và chính quyền cần quan tâm giúp đỡ chỉ đào phong trào thi đua lao động sáng tạo của mọi người ngày từ cơ sở, xậy dựng các Quỹ phát triển Khoa học công nghệ, quỹ khen thưởng sáng kiện trong các doanh nghiệp. Bộ Văn hoá thông tin phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỷ thuật Việt Nam nghiên cứu, có các biện pháp tuyên truyền,phổ biến nhanh nhất các đề tài đoạt giải thưởng đến mọi người dân theo đúng sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Thủ tướng Phan Văn Khải đã nêu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV của Liên hiệp các hội khoa học và kỷ thuật Việt Nam; đồng thời, hỗ trợ để áp dụng nhanh các công trình đoạt giải thưởng vào sản xuất và đời sống. Bào tàng Cách mạng Việt Nam và Quỹ Hộ trợ Sáng tạo Khoa học kỹ thuật Việt Nam" thường xuyên để giới thiệu rỗng rãi cho nhân dân và khách thăm quan nước ngoài biết rõ về những thành tựu khoa học công nghệ Việt Nam; đồng thời, thông qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tính tự lực tự cường,quyết tâm xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu bằng khoa học công nghệ của con người Việt Nam.

NTD-VNG

Nhận dịp kỷ niệm lần thứ 54 ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi xin chúc tất cả các anh em, đội ngủ những người làm công tác khoa học công nghệ của nhà nước dồi dào sức khỏe hạnh phúc, lập nhiều thành tích mới, chuận bị tốt nhất hành trang bước vào thế kỷ 21 đóng góp nhiều nhất vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.