JV color JV color JV color
Thứ ba, 23 Tháng 7 2024

bannertrencung

Hệ thống Vifotec

thuvienhinhanh dulieuvifotec link

 ooffice link lienhegopy

Video vifotec

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam Giải thưởng WIPO năm 2020
Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Bản đồ

Tìm kiếm thông tin

Quảng cáo

vnpt
evn1

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 223
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 7853727

Đang trực tuyến

Hiện có 123 khách Trực tuyến
Home Giới thiệu Phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Phát biểu của GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương đảng Phó chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Phát biểu của GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương đảng Phó chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

PDF.InEmail

(Tại lễ trao Giải thưởng Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 9 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2008)

Thưa các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam,

Thưa các nhà khoa học, các bạn thân mến,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ trao giải thừởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 9, kỹ niệm 15 năm ngảy thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho Quỹ VIFOTEC. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhả nước, tôi xin chúc mừng thảnh công của các nhà khoa học, các nhà sáng tạo, thảnh công của Quỹ trong thởi gian qua, chúc các quý vị đại biểu, các nhả khoa học mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Thưa các vị đại biểu,

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta dạy: "Sáng kiến và kinh nghiệm lả của quý dân tộc, chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào và lan rộng mãi". Thực hiện tư tưởng của Người, Đảng vả Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sảch nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đặc biệt Nghị quyết Trung ương 2 khóa 8 về phát triển khoa học công nghệ, coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Sự ra đời và phát triền của Quỹ VIFOTEC cũng là thực hiện chủ trương của Đảng và Tư tưởng của Bác Hồ.

Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ Hổ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam đã có nhiều đóng góp hiệu quả trong việc phát hiện và hỗ trợ các tài năng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, nhất là các tài năng sáng tạo trẻ trong cả nước. Quỹ đã tập hợp được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, ứng dụng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. và chính điều đó đã làm nên những thành quả kỳ diệu mà chúng ta đã đạt được trong quá trình đổi mới vừa qua. Các công trình đoạt giải thưởng đã góp phần giải quyết những yêu cầu cấp bách của thực tiển, khẳng định tài năng, sức sáng tạo to lớn của đội ngũ các nhà khoa học nước ta. Giải thưởng VIFOTEC đã từng bước khẳng định được uy tín trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ ớ trong nước và được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tôi hoan nghênh Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành liên quan đã có sáng kiến thành lập Quỹ VIFOTEC và duy trì tốt Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật hàng năm, tạo môi trường tốt cho sức sáng tạo phát triển. Tôi cung hoan nghênh các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nhà khoa học đã quan tâm, hợp tác và hỗ trợ Quỹ trong suốt 15 năm qua. Để Hội thi thành công hơn nữa, Ban tổ chức Hội thi cần quan tâm làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Hội thi, để thu hút thêm đông đảo mọi đối tượng cùng tham gia; đồng thời các Bộ, các ngành, địa phương cần có cơ chế hỗ trợ cho Quỹ và hỗ trợ để các công trình sáng tạo khoa học công nghệ, các giải pháp kỹ thuật đoạt giải được ứng dụng, triển khai rộng rãi và hiệu quả trong sản xuất và đời sống. Tôi tin tưởng trong thời gian tới các nhà khoa học, sáng tạo ra những công nghệ mới để ngày càng có nhiều công trình có giá trị thực tiển hơn nữa, phục vụ hiểu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc các nhà khoa học, các nhà sáng tạo đã và sẽ đoạt giải, các vị đại biểu, khách quý một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, nhiều ý tưởng sáng tạo mới, quyết tâm mới để có thêm nhiều công trình nghiên cứu, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

(Tại lễ trao Giải thưởng Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 9 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt NamHà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2008)

Nguyen_Thi_Doan-8

Thưa các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam,

Thưa các nhà khoa học, các bạn thân mến,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ trao giải thừởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 9, kỹ niệm 15 năm ngảy thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho Quỹ VIFOTEC. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhả nước, tôi xin chúc mừng thảnh công của các nhà khoa học, các nhà sáng tạo, thảnh công của Quỹ trong thởi gian qua, chúc các quý vị đại biểu, các nhả khoa học mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Thưa các vị đại biểu,

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta dạy: "Sáng kiến và kinh nghiệm lả của quý dân tộc, chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào và lan rộng mãi". Thực hiện tư tưởng của Người, Đảng vả Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sảch nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đặc biệt Nghị quyết Trung ương 2 khóa 8 về phát triển khoa học công nghệ, coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Sự ra đời và phát triền của Quỹ VIFOTEC cũng là thực hiện chủ trương của Đảng và Tư tưởng của Bác Hồ.

Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ Hổ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam đã có nhiều đóng góp hiệu quả trong việc phát hiện và hỗ trợ các tài năng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, nhất là các tài năng sáng tạo trẻ trong cả nước. Quỹ đã tập hợp được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, ứng dụng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. và chính điều đó đã làm nên những thành quả kỳ diệu mà chúng ta đã đạt được trong quá trình đổi mới vừa qua. Các công trình đoạt giải thưởng đã góp phần giải quyết những yêu cầu cấp bách của thực tiển, khẳng định tài năng, sức sáng tạo to lớn của đội ngũ các nhà khoa học nước ta. Giải thưởng VIFOTEC đã từng bước khẳng định được uy tín trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ ớ trong nước và được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tôi hoan nghênh Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành liên quan đã có sáng kiến thành lập Quỹ VIFOTEC và duy trì tốt Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật hàng năm, tạo môi trường tốt cho sức sáng tạo phát triển. Tôi cung hoan nghênh các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nhà khoa học đã quan tâm, hợp tác và hỗ trợ Quỹ trong suốt 15 năm qua. Để Hội thi thành công hơn nữa, Ban tổ chức Hội thi cần quan tâm làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Hội thi, để thu hút thêm đông đảo mọi đối tượng cùng tham gia; đồng thời các Bộ, các ngành, địa phương cần có cơ chế hỗ trợ cho Quỹ và hỗ trợ để các công trình sáng tạo khoa học công nghệ, các giải pháp kỹ thuật đoạt giải được ứng dụng, triển khai rộng rãi và hiệu quả trong sản xuất và đời sống. Tôi tin tưởng trong thời gian tới các nhà khoa học, sáng tạo ra những công nghệ mới để ngày càng có nhiều công trình có giá trị thực tiển hơn nữa, phục vụ hiểu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc các nhà khoa học, các nhà sáng tạo đã và sẽ đoạt giải, các vị đại biểu, khách quý một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, nhiều ý tưởng sáng tạo mới, quyết tâm mới để có thêm nhiều công trình nghiên cứu, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".