JV color JV color JV color
Thứ ba, 23 Tháng 7 2024

bannertrencung

Hệ thống Vifotec

thuvienhinhanh dulieuvifotec link

 ooffice link lienhegopy

Video vifotec

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc Lần thứ 13 (2015)
Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Bản đồ

Tìm kiếm thông tin

Quảng cáo

vnpt
evn1

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 223
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 7853358

Đang trực tuyến

Hiện có 157 khách Trực tuyến
Home Giới thiệu Phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng Ủy viên bộ chính trị - Tổng bí thư ban chấp hành TW Đảng Cộng Sản Việt Nam tại lễ kỹ niệm 10 năm thành lập quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng Ủy viên bộ chính trị - Tổng bí thư ban chấp hành TW Đảng Cộng Sản Việt Nam tại lễ kỹ niệm 10 năm thành lập quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam

PDF.InEmail

(Ngày 09 tháng 11 năm 2002)

Thưa các đồng chí!

nguyenphutrongTrước hết, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), chúc mừng VIFOTEC được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Chúng ta đều đã biết, cách đây đúng 10 năm, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật và Việt Nam cùng với một số cơ quan như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã có sáng kiến thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỷ thuật Việt Nam và luôn luôn bảo trợ cho Quỹ hoạt động. Trong 10 năm qua, Quỹ VIFOTEC đã có nhiều đóng góp trong công việc hỗ trợ các tài năng sáng tạo khoa học công nghệ, trao hàng nghìn Suất học bổng cho các học sinh, sinh viên, đã tổ chức thành công nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ. Các giải thưởng này ngày càng có uy tín trong các nhà khoa học công nghệ, các doanh nghiệp, các tài năng trẻ trong cả nước được dư luận xã hội đánh giá cao.

Nhiều tập thể, tổ chức cá nhân; nhiều nhà khoa học công nghệ đã đoàn kết, gắn bó xung quanh Quỹ VIFOTEC trong việc nghiên cứu khoa học công nghệ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều tổ chức và cá nhân ở nước ngoài cũng đã hưởng ứng tham gia ủng hộ, hỗ trợ xây dựng Quỹ. Các công trình khoa học công nghệ được nhận Giải thưởng VIFOTEC trong thời gian qua đã góp phần khẳng định giá trị lớn lao cũng như tiềm năng trí tuệ to lớn của đội ngũ khoa học công nghệ nước nhà.

Tôi rất hoan nghênh và cảm ơn đồng chí, các nhà khoa học, các tổ chức khoa học; các nhà tài trợ hảo tâm và các tổ chức hỗ trợ sự nghiệp sáng tạo khoa học.

Thưa các đồng chí

Lúc sinh thời, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta luôn luôn quan tâm đến phong trào lao động sáng tạo của quần chúng. Người nói: "Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý của dân tộc, chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào và lan rộng mãi".

Việc ra đời và phát triển trong mười năm qua của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam đã góp phần tập hợp, động viên, hỗ trợ nhiều nhà khoa học của cả nước phát huy tài năng sáng tạo của mình vào việc phát triển nền khoa học nước nhà, góp phần giải quyết những yêu cầu cấp bách từ thực tiễn đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và phát triền đất nước. Tuy nhiên những thành tích đạt được của Quỹ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam mới chỉ là bước đầu. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; chúng ta xác định khoa học công nghệ cùng với giáo dục đào tạo là động lực quan trọng, là quốc sách hàng đầu. Cần phải phát huy mọi tiềm năng sáng tạo, mỗi sáng kiến và kinh nghiệm quý báu của dân tộc. Vì vậy chúng ta còn cần có nhiều hình thức đồng bộ hơn nữa đề xây dựng Quỹ ngày càng phát triển. Hiện còn có biết bao tài năng và tiềm lực sáng tạo của quần chúng lao động cần được phát hiện, bồi dưỡng và hỗ trợ. Hội đồng bảo trợ cần hướng Quỹ vào một phong trào có tính xã hội với mục đích cao cả của Quỹ, và chắc chắn sẽ ngày càng được sự đồng tình hướng ứng rộng rãi của dư luận trong nước cung như ngoài nước. Các cơ quan của Chính phủ, đặc biệt la Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, cùng các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và các địa phương chắc chắn sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ để Quỹ của chúng ta hoạt động có hiệu quả hơn. Đây vừa là trách nhiệm, vừa thề hiện sự đổi mới về hình thức đối với việc phát triền phong trào sáng tạo khoa hoc công nghệ của quần chúng trên tinh thần xã hội hóa hoạt động khoa hoc công nghệ như Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ. Chúng ta mong rằng nhiều đồng chí có nhiệt tình, tầm huyết và uy tín cao đã và sẽ tiếp tục tham gia bảo trợ cho các hoạt động cuả Quỹ, làm cho Quỹ ngày càng phát triển tốt và cá uy tín trong xã hội. Các đồng chí trong Quỹ cần có nhiều hình thức tranh thủ sự giúp đỡ đó một cách thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích; gắn liền phong trao sáng tạo khoa hoc công nghệ trong nước với việc tiếp nhận sự chuyển giao khoa học công nghệ từ nước ngoài.

Cuối cùng chúng tôi xin chúc toàn thể Hội đồng bảo trợ, cán bộ, công nhân viên của Quỹ, các nhà sáng tạo khoa hoc công nghệ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục cố gắng vươn lên, xây dựng, phát triền Quỹ, ngày càng đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúc các đồng chí sức khỏe và thành công!