JV color JV color JV color
Thứ năm, 09 Tháng 2 2023

bannertrencung

Hệ thống Vifotec

thuvienhinhanh dulieuvifotec link

 ooffice link lienhegopy

Video vifotec

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam Giải thưởng WIPO năm 2020
Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Bản đồ

Tìm kiếm thông tin

Quảng cáo

vnpt
evn1
logo
logo-ooffice
...
 

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 204
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 7167806

Đang trực tuyến

Hiện có 41 khách Trực tuyến
Home Giải thưởng-Hội thi-Cuộc thi Hội thi STKT toàn quốc
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11 (2010 - 2011) họp thông qua kết quả chấm các công trình tham dự

PDF.InEmail

Thứ năm, 31 Tháng 5 2012 14:14

Ngày 26 tháng 12 năm 2011. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11 (2010 - 2011) đã họp thông qua kết quả chấm điểm của Hội đồng giám khảo tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du Hà Nội. 

Đọc thêm...

 

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018- 2019)

PDF.InEmail

(Ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-LHHVN ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)

Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019), bao gồm những điều, khoản sau:

Đọc thêm...

 
 

Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11 (2010 - 2011) họp phiên đầu tiên

PDF.InEmail

Thứ tư, 07 Tháng 12 2011 15:10

Ngày 22 tháng 11 năm 2011. Hội đồng giám khảo của Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11 (2010 - 2011) đã họp phiên đầu tiên tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du Hà Nội. Chủ trì cuộc họp là GS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội thi.

Đọc thêm...

 
 

Quyết định 165/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

PDF.InEmail

Thứ hai, 01 Tháng 6 2009 07:00

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Đọc thêm...

 
 

Mẫu đơn đăng ký Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc

PDF.InEmail

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC
LẦN THỨ ....... (201... - 201...)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC

A. Tôi là: ...................................................................................................................

Trình độ học vấn: .................................................................................................

Học hàm, học vị (nếu có): ....................................................................................

Quốc tịch:.......................................................... Giới tính: Nam  Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: ................................... Dân tộc: ..................................

Đơn vị công tác (nếu có): .....................................................................................

Địa chỉ nơi công tác .............................................................................................. ...............................................................................................................................

Điện thoại......................................... Email: ........................................................

Địa chỉ nhà riêng: ................................................................................................

Điện thoại............................................. Di động..................................................

là tác giả (hoặc đại diện cho các tác đồng giả) của giải pháp dự thi (tên giải pháp): ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ..............................................................................................................................

B. Hồ sơ gồm có (đánh dấu  vào mục nếu có tài liệu):

1. Phiếu đăng ký dự thi                                     4. Mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu 

2. Bản mô tả giải pháp dự thi                             5. Các tài liệu khác                      

3. Toàn văn giải pháp dự thi   

C. Lĩnh vực dự thi:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông 

- Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải 

- Vật liệu, hoá chất, năng lượng 

- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường 

- Y dược 

- Giáo dục và đào tạo. 

D. Danh sách các đồng tác giả (nếu có):

Chúng tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014 - 2015) cùng thỏa thuận về phần đóng góp của từng người, ký tên cam kết mọi quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm: 

 STT   Họ và tên   Giới tính   Năm sinh   Nơi công tác   % đóng góp   Chức danh 
 trong giải pháp 
 Ký tên 
    
 Tổng số:  100%

Tôi (chúng tôi) xin được tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014 - 2015). Tôi (chúng tôi) xin cam đoan giải pháp nói trên là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà chúng tôi/tôi đang giữ. Chúng tôi/tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai. Nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

                                                                  ................., ngày .... tháng ..... năm 20......

CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN
(hoặc chính quyền địa phương)

TÁC GIẢ
(hoặc đại diện tác giả)

 

 

 

 

Ghi chú: "Chức danh" là cương vị khi tham gia thực hiện giải pháp kỹ thuật: Chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, thành viên tham gia thực hiện giải pháp.

Download mẫu đơn tại đây

 
 

Trang 3 trong tổng số 3