JV color JV color JV color
Thứ ba, 23 Tháng 7 2024

bannertrencung

Hệ thống Vifotec

thuvienhinhanh dulieuvifotec link

 ooffice link lienhegopy

Video vifotec

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021)
Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Bản đồ

Tìm kiếm thông tin

Quảng cáo

vnpt
evn1

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 223
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 7853152

Đang trực tuyến

Hiện có 128 khách Trực tuyến
Home Giới thiệu

Quyết định thành lập

PDF.InEmail

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

------------------------
Số : 1215/TC-LHH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1992

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

 

- Căn cứ theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29 tháng 7 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

- Căn cứ vào Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT ngày 28/8/1992 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính về việc tổ chức, khai triển hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

- Căn cứ Công văn số 656/KG ngày 07/11/1992 của Văn phòng Chính phủ cho phép thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

- Theo đề nghị của ông Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

Điều 2. Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) có chức năng và nhiệm vụ chính sau:

1. Khai thác mọi khả năng sẵn có trong và ngoài nước để tạo nguồn tài chính Quỹ bảo đảm cho việc thực hiện chức năng của Quỹ.

2. Hỗ trợ các tài năng sáng tạo trong việc tạo ra và áp dụng nhanh các giải pháp mới vào sản xuất và đời sống.

3. Đại diện cho các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả.

4. Quản lý và phát triển các hoạt động của Quỹ theo đúng pháp luật.

5. Tham gia tổ chức Hội thi Sáng tạo, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng các tài năng sáng tạo, nâng cao dân trí của con người Việt Nam.

Điều 3: Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại các ngân hàng, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Khi cần có thể mở các chi nhánh văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước. Hoạt động của Quỹ tiến tới thực hiện theo chế độ sự nghiệp khoa học có thu.

Điều 4: Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) có nhiệm vụ thực hiện nghiêm chỉnh Luật pháp của Nhà nước và Điều lệ của Quỹ ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 5: Các ông (bà) Tổng thư ký, Chánh văn phòng, Phụ trách tổ chức cán bộ và Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Chủ tịch

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT VIỆT NAM

(Đã ký)

Giáo sư Hà Học Trạc

 

 

 

Quay lại trang trước | Trang chủ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: