JV color JV color JV color
Thứ ba, 23 Tháng 7 2024

bannertrencung

Hệ thống Vifotec

thuvienhinhanh dulieuvifotec link

 ooffice link lienhegopy

Video vifotec

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lễ trao giải Hội thi toàn quốc lần thứ 12(2)
Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Bản đồ

Tìm kiếm thông tin

Quảng cáo

vnpt
evn1

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 223
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 7853199

Đang trực tuyến

Hiện có 130 khách Trực tuyến
Home Giới thiệu Phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Phát biểu, bài viết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Phát biểu của chủ tịch nước Trần Đức Lương về quỹ VIFOTEC

PDF.InEmail

Thứ sáu, 03 Tháng 1 2014 17:17

Các cơ quan của Chính phủ của các tổ chức, đoàn thể cần giúp đỡ Quỹ VIFOTEC để Quỹ hoạt động có hiệu quả.

Việc ra đời Quỹ Hộ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam nhằm tập hợp, động viên, khuyến khích, hỗ trợ các tài năng sáng tạo của cả nước phát huy hết mọi khả năng của mình vào việc phát triển nển khoa học kỹ thuật nước nhà, góp phần đáng kể vào việc giải quyết yêu cầu bức bách đang đặt ra của nền kinh tế xã hội cung như Sự nghiệp phát triển đất nước chung. Việc xây dựng “Quỹ Hổ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam” là việc làm cần thiết, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Biết bao nhiêu tài năng và tiềm lực sáng tạo của quần chúng lao động cần được phát hiện. Bồi dưỡng và hổ trợ vì vậy việc hội đồng hướng hoạt động của Quỹ vào một phong trào có tính xã hội với mục đích cao cả của Quỹ chắc chắn sẽ được Sử ủng hộ rộng rãi của dư luận cũng như trong nước và ngoài nước. Điều quan trọng là cần có chương trình hoạt động thiết thực, có hiệu quả để Quỹ ngày càng có uy tín và mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Việc làm này phù hợp với bối cảnh xã hội của nền kinh tế hàng hóa nhiều thanh phần theo cơ chế thị trường vì nó đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng lao động dáng tạo thuộc mọi tầng lớp, mọi thành phần kinh tế.

Các cơ quan của Chính phủ đặc biệt là Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, cùng các tổ chức đoàn thể cùng quan tâm, giúp đỡ để Quỹ hoat động có hiệu quả và theo đúng pháp luật của nhà nước. Đây vừa là trách nhiệm vừa thể hiện Sự đổi mới vể hình thức đối với việc phát triển phong trào Sáng tạo khoa học kỹ thuật của quần chúng trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Tôi mong rằng nhiều đồng chí có nhiệt tình và uy tín cao tiếp tục tham gia hoạt động của hội đồng bảo trợ và góp phần tích cực vào hoạt động của Quỹ làm cho Quỹ ngày càng phát triển tốt và có uy tín trong dư luận xã hội.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe (trích)

Tran_Duc_Luong

Các cơ quan của Chính phủ của các tổ chức, đoàn thể cần giúp đỡ Quỹ VIFOTEC để Quỹ hoạt động có hiệu quả.

Việc ra đời Quỹ Hộ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam nhằm tập hợp, động viên, khuyến khích, hỗ trợ các tài năng sáng tạo của cả nước phát huy hết mọi khả năng của mình vào việc phát triển nển khoa học kỹ thuật nước nhà, góp phần đáng kể vào việc giải quyết yêu cầu bức bách đang đặt ra của nền kinh tế xã hội cung như Sự nghiệp phát triển đất nước chung. Việc xây dựng “Quỹ Hổ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam” là việc làm cần thiết, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Biết bao nhiêu tài năng và tiềm lực sáng tạo của quần chúng lao động cần được phát hiện. Bồi dưỡng và hổ trợ vì vậy việc hội đồng hướng hoạt động của Quỹ vào một phong trào có tính xã hội với mục đích cao cả của Quỹ chắc chắn sẽ được Sử ủng hộ rộng rãi của dư luận cũng như trong nước và ngoài nước. Điều quan trọng là cần có chương trình hoạt động thiết thực, có hiệu quả để Quỹ ngày càng có uy tín và mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Việc làm này phù hợp với bối cảnh xã hội của nền kinh tế hàng hóa nhiều thanh phần theo cơ chế thị trường vì nó đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng lao động dáng tạo thuộc mọi tầng lớp, mọi thành phần kinh tế.

Đọc thêm...

 

Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp, chủ tịch danh dự Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) kêu gọi ủng hộ quỹ

PDF.InEmail

Thứ sáu, 03 Tháng 1 2014 17:06

Trong sự nghiệp đổi mới và mở cửa của Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã khẳng định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu trong công cuộc chấn hưng hiện đại hoá đất nước. Thực hiện chủ trương đó, Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Ủy ban Khoa học nhà nước này là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh, các tổ chức và cá nhân có thiện chí đã thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

Trải qua 18 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ VIFOTEC đã hổ trợ về vật chất và tinh thần cho hàng chục nghìn tài năng sáng tạo thuộc mọi thành phần, mọi tầng lớp nhấn dần (trí thức, công nhân, nông dân...), đặc biệt là thế hệ trẻ, nữ và nam, sáng tạo và ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống. Đặc biệt, Quỹ đã có tổ chức thành công 15 lần giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, 10 lần Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, 17 lần giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam dành cho sinh viên và 6 lần Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Đây là việc làm có ý nghĩa khoa học, kinh tế và xã hội sâủ sắc, góp phần ổn định và phát triển đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; hợp tác hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới, cùng hội nhập và phát triển. Quỹ VIFOTEC đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Để đáp ứng tình hình mới, thách thức mới và cơ hội mới trong thời đại cách mạng tri thức gắn liền với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đưa Việt Nam phát triển với nhịp độ nhanh, chất lượng cao va bền vửng; tiếp tục phát huy những thanh tựu đã đạt được và đào tạo ra nhiều nguồn lực mới cho Quỹ tiếp tục phát triển trong bối cảnh Việt Nam đã trỡ thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, tôi kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, những người Việt Nam yêu nước hiện đang sống ở nước ngoài, các nhà khoa học có thiện chí ớ các nước hãy đóng góp về vật chất và tinh thần, giúp đỡ và hợp tác xây dựng Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam bằng mọi hình thức và phương pháp thích hợp.

Mọi sự ủng hộ và đóng góp của các vị đối với Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) sẽ được ghi nhận, đánh giá cao và sử dụng có hiệu quả.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các vị đối với Quỹ!

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2010

CHỦ TỊCH DANH DỰ

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

dai-tuong-vo-nguyen-giap

Trong sự nghiệp đổi mới và mở cửa của Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã khẳng định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu trong công cuộc chấn hưng hiện đại hoá đất nước. Thực hiện chủ trương đó, Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Ủy ban Khoa học nhà nước này là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh, các tổ chức và cá nhân có thiện chí đã thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

Trải qua 18 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ VIFOTEC đã hổ trợ về vật chất và tinh thần cho hàng chục nghìn tài năng sáng tạo thuộc mọi thành phần, mọi tầng lớp nhấn dần (trí thức, công nhân, nông dân...), đặc biệt là thế hệ trẻ, nữ và nam, sáng tạo và ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống. Đặc biệt, Quỹ đã có tổ chức thành công 15 lần giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, 10 lần Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, 17 lần giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam dành cho sinh viên và 6 lần Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Đây là việc làm có ý nghĩa khoa học, kinh tế và xã hội sâủ sắc, góp phần ổn định và phát triển đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; hợp tác hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới, cùng hội nhập và phát triển. Quỹ VIFOTEC đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Đọc thêm...

 
 

Ngôi nhà chung của phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ

PDF.InEmail

Thứ hai, 25 Tháng 3 2013 07:00

Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) hoạt động đầu năm 1993. Sau 20 năm hoạt động, Quỹ đã tổ chức thành công 18 lần Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (trước đây là Giải thưởng khoa học - công nghệ VIFOTEC).
Hàng nghìn nhà khoa học là chủ nhân của 600 công trình khoa học đã đoạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ (KH và CN). Phần lớn công trình khoa học đoạt giải thưởng đã được áp dụng vào sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Đọc thêm...

 
 

Phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

PDF.InEmail

Thứ sáu, 01 Tháng 6 2012 09:31

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẬT SỰ NGANG TẦM QUỐC SÁCH HÀNG ĐẦU

Đồng chí Nông Đức Mạnh

Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng

Thưa các đồng chí,

Nong-Duc-Manh1. Đại hội lần thứ IX của Đảng biểu thị quyết tâm của toàn Đảng: "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chỉ ra phương hướng, chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phấn đấu đến năm 2010 đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong các nguồn lực để phát triển đất nước nhanh, hiệu quả, bền vững, đúng định hướng thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản. Muốn xây dựng nguồn lực con người, phải đẩy mạnh đồng bộ giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cùng với việc coi văn hóa là mục tiêu và động lực của phát triển. Đại hội lần thứ IX của Đảng một lần nữa khẳng định phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đọc thêm...

 
 

Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp

PDF.InEmail

Thứ năm, 31 Tháng 5 2012 21:43

vo_nguyen_giapThư của đại tướng Võ Nguyên Giáp
gửi ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học
Công nghệ Việt nam năm 2003

(Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2004)

 

 

 

 

thu_vng1thu_vng2

thu_vng3thu_vng4

thu_vng5thu_vng6

 

 

 

 


 
 

Trang 2 trong tổng số 2