Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp

In

Thứ năm, 31 Tháng 5 2012 21:43

vo_nguyen_giapThư của đại tướng Võ Nguyên Giáp
gửi ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học
Công nghệ Việt nam năm 2003

(Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2004)

 

 

 

 

thu_vng1thu_vng2

thu_vng3thu_vng4

thu_vng5thu_vng6

 

 

 

 Tin mới hơn: