Thông báo tóm tắt Cuộc thi sáng tạo thanh - thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 (2014 - 2015)

In

Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 10:36

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong cả nước từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (trong độ tuổi có ngày sinh từ 31/7/1996 đến 31/7/2009). Khuyến khích các em nhỏ tuổi hơn, các em ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

II. LĨNH VỰC DỰ THI

Các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

- Đồ dùng dành cho học tập;

- Phần mềm tin học;

- Sản phẩm thân thiện với môi trường;

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình;

- Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

III. HỒ SƠ THAM GIA DỰ CUỘC THI

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Mô hình, sản phẩm dự thi.

3. Bản thuyết minh theo nội dung

4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4.0 cm x 6.0 cm, ghi rõ thông tin ở mặt sau.

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

IV. THỜI HẠN

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi : hết ngày 31/7/2015 (theo dấu bưu điện)

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: