Bài phát biểu phát động giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2012 của đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên trung ương đảng-Bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ tại lễ trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2012

In

Thứ sáu, 03 Tháng 1 2014 18:02

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012
Kính thưa
Kính thưa các đồng chí và các bạn!
Thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ tôi xin chúc mừng các nhà khoa học đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2011.
Để động viên phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ trong đội ngủ cán bộ khoa học kỷ thuật nhằm xã hội hoá các hoạt động khoa học và công nghệ, kế thừa và phát huy các đề tài đã đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2011, nhân dịp nay tôi xin phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2012.
Chủ đề các công trình của Giải thưởng lần này là tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực công nghệ quan trọng như :
- Cơ khí tự động hóa
- Công nghệ Vật liệu
- Công nghệ Thông tin, Điện tử và Viễn thông
- Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống
- Công nghệ nhằm bảo vệ mội trường và sự dụng hợp lý tài nguyên
- Cộng nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới
Chúng tôi tin tưởng rằng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2012 sẽ được các nhà khoa học - công nghệ trong cả nước nhiệt tình ủng hộ và tham gia, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triền đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Nhân dịp nay, xin chúc các vị đại biều, các đồng chí và các bạn sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Xin cảm ơn!

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012

Nguyen-Quan

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ tôi xin chúc mừng các nhà khoa học đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2011.

Để động viên phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ trong đội ngủ cán bộ khoa học kỷ thuật nhằm xã hội hoá các hoạt động khoa học và công nghệ, kế thừa và phát huy các đề tài đã đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2011, nhân dịp nay tôi xin phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2012.

Chủ đề các công trình của Giải thưởng lần này là tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực công nghệ quan trọng như :

- Cơ khí tự động hóa

- Công nghệ Vật liệu

- Công nghệ Thông tin, Điện tử và Viễn thông

- Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

- Công nghệ nhằm bảo vệ mội trường và sự dụng hợp lý tài nguyên

- Cộng nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới

Chúng tôi tin tưởng rằng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2012 sẽ được các nhà khoa học - công nghệ trong cả nước nhiệt tình ủng hộ và tham gia, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triền đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhân dịp này, xin chúc các vị đại biều, các đồng chí và các bạn sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn!


Tin cũ hơn: