Cơ cấu tổ chức

In

Chủ nhật, 07 Tháng 3 2021 18:16

I. CƠ QUAN SÁNG LẬP QUỸ VIFOTEC

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Bộ Tài chính

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

II. CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

III. HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ

1. Chủ tịch Danh dự: NGUYỄN THIỆN NHÂN

2. Chủ tịch: ĐẶNG VŨ MINH

3. Phó chủ tịch: TRẦN VĂN TÙNG, MAI ĐỨC CHÍNH, VŨ TIẾN LỘC, TRƯƠNG CHÍ TRUNG, NGUYỄN ĐẮC VINH, LÊ XUÂN THẢO

4. Ủy viên: TRẦN BÌNH MINH, PHẠM VŨ LUẬN, TRƯƠNG QUANG KHÁNH, LÊ QUỐC DOANH, CAO QUỐC HƯNG, NGUYỄN NGỌC ĐÔNG, PHẠM VĂN TÂN, VŨ HOAN, NGÔ MẠNH HOÀI, NGUYỄN QUỐC THẬP, PHẠM THÀNH CÔNG, NGUYỄN HỮU TRÍ, HOÀNG ĐỨC THẢO, LÊ ĐĂNG THỌ

III. BAN THƯ KÝ

1. Giám đốc Quỹ: NGUYỄN XUÂN TIẾN

2. Văn phòng: HÀ HOÀNG YẾN, ĐẶNG THU PHƯƠNG, TRẦN THU HÀ, HOÀNG THANH HƯƠNG

3. Ban hợp tác quốc tế: VŨ CHUNG THOA, PHẠM MAI QUYÊN

4. Ban tài vụ: PHẠM THỊ LIÊN, NGUYỄN HỒNG MINH, NGUYỄN THANH HẢI

5. Ban thông tin và truyền thông: NGUYỄN TRUNG DŨNG, LÊ MINH BẰNG, HỒ ANH QUYẾT