CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ QUỸ VIFOTEC QUA CÁC THỜI KỲ

In

Thứ ba, 12 Tháng 4 2022 10:49

CHỦ TỊCH DANH DỰ QUỸ VIFOTEC QUA CÁC THỜI KỲ

1. Giai đoạn 1992-2013:

đại tướng võ nguyên giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

2. Giai đoạn 2313 - nay:

Nguyenthiennhan

 

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - Nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành uỷ TP HCM, Chủ tịch danh dự Quỹ VIFOTEC từ năm 2013 - nay

 

               

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ QUỸ VIFOTEC QUA CÁC THỜI KỲ

1. Giai đoạn 8/1992 – 11/1992 :

 

 Tran_Duc_Luong.jpg

 Đ.c Trần Đức Lương

 

2. Giai đoạn 11/1992 – 1999 :

 Hà Học Trạc

GS.TS.NGND. Hà Học Trạc

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa II, III, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC từ năm 1992 – 1999 

3. Giai đoạn 1999 – 2/2008 :

 vu tuyen hoang

GS.VS Vũ Tuyên Hoàng

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IV, V , Chủ tịch Quỹ VIFOTEC từ năm 1999  – 2/2008

4. Giai đoạn 3/2008 – 12/2009 :

 ho_uy_liem.jpg

 PGS.TS.  Hồ Uy Liêm

PGS.TS Hồ Uy Liêm, quyền Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC.

5. Giai đoạn 01/2010 – 12/2020 :

 DangVuMinh

  GS.TSKH Đặng Vũ Minh

Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Khóa VI, VII, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC từ năm 2010  – 2020.

6. Giai đoạn 01/2021 – nay:

phan xuan dung

  TSKH. Phan Xuân Dũng

           Nguyên Ủy viên Trung Ương Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Khóa VIII, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: