Hội đồng bảo trợ

In

Thứ sáu, 18 Tháng 3 2022 00:00

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ QUỸ VIFOTEC

NHIỆM KỲ 2021 - 2025

 

1- Chủ tịch danh dự :

               - Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

         - GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chi Minh

2 - Chủ tịch:

       TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

3 - Các Phó Chủ tịch:

         Nguyễn Anh Tuấn            Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

        Nguyễn Hoàng Giang       TS, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

        Ngọ Duy Hiểu                    Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN

        Trương Chí Trung            Thứ trưởng Bộ Tài Chính.

        Vũ Tiến Lộc                       TS. Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế VN

        Lê Xuân Thảo                    TS, ủy viên đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ VIFOTEC

4 - Ủy viên:

       Lê Huy Vịnh                       Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên quân ủy 

                                                    Trung ương, Thượng tướng Thứ trưởng

                                                    Bộ Quốc phòng.

       Đinh Đắc Vĩnh                    Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình

                                                     Việt Nam

       Nguyễn Sinh Nhật Tân      Thứ trưởng Bộ Công thương

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

       Nguyễn Quyết Chiến         ThS, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

       Lê Xuân Rao                       TS, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT TP. Hà Nộ

       Hoàng Đức Thảo                CN, Tổng giám đốc Công ty cổ phần

                                                    KHCN Việt Nam

       Phạm Thành Công             KS, Chủ tịch Hội đồng quản trị

                                                    Tập đoàn GFS

      Nguyễn Quang Mâu           TS. Anh hùng lao động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ hợp Công ty cổ phần Gốm Đất Việt.

5 - Ủy viên thường trực :

Nguyễn Xuân Tiến       CN, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

              Hà Hoàng Yến              CN, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)